Τροποποίηση Καταστατικού ΣΑΠΣΠΘ
10 Απριλίου 2023

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 9 Απριλίου 2023 η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Αποφοίτων με σκοπό την τροποποίηση του Καταστατικού μας. Οι τροποποιήσεις που πρότεινε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίθηκαν παμψηφεί από τους παριστάμενους και έχουν ήδη ξεκινήσει οι διαδικασίες δημοσίευσης στο αρμόδιο δικαστήριο.