Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση για την τροποποίηση του Καταστατικού
24 Μαρτίου 2023

Αγαπητοί Συναπόφοιτοι

Το Διοικητικό Συμβούλιο σας προσκαλεί σε Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Αποφοίτων του ΠΣΠΘ που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 9 Απριλίου 2023 και ώρα 11:00 στην Αίθουσα Τελετών του ΠΣΠΘ, Δελμούζου 1, Θεσσαλονίκη.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Τροποποίηση του Καταστατικού του Συλλόγου Αποφοίτων Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για τον ισχύοντα αθλητικό νόμο και προτάσεις για την βελτίωση της λειτουργίας του συλλόγου.  

Αν δεν διαπιστωθεί απαρτία, η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα και ώρα 12:00.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Σε πρόσφατη απόφαση του ΔΣ ορίζεται ότι για να θεωρείται οικονομικώς τακτοποιημένο ένα μέλος, αρκεί να έχει εξοφλήσει τη συνδρομή του κατά τα 2 τελευταία έτη. Μπορείτε να εξοφλήσετε τις ή την ετήσια συνδρομή σας (15€) με κατάθεση στους λογαριασμούς του Συλλόγου:

Τράπεζα Πειραιώς: GR2801722380005238103175211

Alpha Bank: GR5901407020702002002005251

Πληρωμές για την τακτοποίηση της συνδρομής θα γίνονται δεκτές μέχρι και τις 31/3/2023, ώρα 24:00 με αποστολή του καταθετηρίου στον ταμία (finance@sapspth.gr). Παρακαλούμε να σημειώνετε στην κατάθεση το πλήρες ονοματεπώνυμο και το έτος αποφοίτησης, καθώς και να έχετε μαζί σας και το καταθετήριο.

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου, Θανάση Καζάκη (1990) στο email gen.secretary@sapspth.gr

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                 Ο Γενικός Γραμματέας

Βασίλειος Αυλίδης                        Αθανάσιος Καζάκης