Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση
14 Ιουνίου 2022

Αγαπητοί συναπόφοιτοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο σας προσκαλεί σε Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Αποφοίτων του ΠΣΠΘ που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 19 Ιουνίου 2022 και ώρα 11:00 στην Αίθουσα Τελετών του ΠΣΠΘ, Δελμούζου 1, Θεσσαλονίκη.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Απολογισμός οικονομικός και διοικητικός απερχόμενου διοικητικού συμβουλίου
  2. Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής
  3. Συζήτηση – προτάσεις
  4. Απαλλαγή απερχόμενου Δ.Σ.
  5. Εκλογή δυο (2) μελών εφορευτικής επιτροπής
  6. Εκλογή νέου Προέδρου και μελών του διοικητικού συμβουλίου (8 τακτικών και 3 αναπληρωματικών μελών) και εξελεγκτικής επιτροπής

Σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό, δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν τα μέλη που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους. Μπορείτε να μεταφορτώσετε το ισχύον καταστατικό εδώ.

Τα μέλη του Συλλόγου που επιθυμούν να είναι υποψήφια για το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να δηλώσουν την πρόθεση τους στον Γενικό Γραμματέα, το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλησης της Γ.Σ., δηλαδή μέχρι και τις 14/6, και να είναι οικονομικά τακτοποιημένα. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η υποβολή υποψηφιότητας στη διάρκεια της Γ.Σ., εφόσον δεν έχουν δηλώσει γραπτά την πρόθεση τους να είναι υποψήφιοι για το Δ.Σ., στην παραπάνω προθεσμία, τουλάχιστον εννέα (9) μέλη.

Σημειώνεται ότι ο/η Πρόεδρος εκλέγεται απευθείας από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 42.

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου, Θανάση Καζάκη (1990) στο email gen.secretary@sapspth.gr

Σε πρόσφατη απόφαση του ΔΣ ορίζεται ότι για να θεωρείται οικονομικώς τακτοποιημένο ένα μέλος, αρκεί να έχει εξοφλήσει τη συνδρομή του κατά τα 2 τελευταία έτη. Μπορείτε να εξοφλήσετε τις ή την ετήσια συνδρομή σας (15€) με κατάθεση στους λογαριασμούς του Συλλόγου:
Τράπεζα Πειραιώς: GR2801722380005238103175211

Αν δεν διαπιστωθεί απαρτία, η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα και ώρα 12:00.

Θα τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας έναντι του κορονωιού.

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου, Θανάση Καζάκη (1990) στο email gen.secretary@sapspth.gr

Σας περιμένουμε όλους εκεί!