Πρόσκληση σε Γ.Σ. για την έγκριση του Προϋπολογισμού 2024
13 Σεπτεμβρίου 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο σας προσκαλεί σε Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Αποφοίτων του ΠΣΠΘ που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά
το Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 11:00.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση του Προϋπολογισμού 2024 του Συλλόγου Αποφοίτων Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Αν δεν διαπιστωθεί απαρτία, η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα και ώρα 12:00.

Η ακριβής διεύθυνση σύνδεσης στην πλατφόρμα ZOOM, καθώς και το προσχέδιο Προϋπολογισμού, θα αποσταλλούν στα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη την Πέμπτη, 28/9/2023.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Σε πρόσφατη απόφαση του ΔΣ ορίζεται ότι για να θεωρείται οικονομικώς τακτοποιημένο ένα μέλος, αρκεί να έχει εξοφλήσει τη συνδρομή του κατά τα 2 τελευταία έτη. Μπορείτε να εξοφλήσετε τις ή την ετήσια συνδρομή σας (15€) με κατάθεση στους λογαριασμούς του Συλλόγου:

Τράπεζα Πειραιώς: GR2801722380005238103175211
Alpha Bank: GR5901407020702002002005251

Πληρωμές για την τακτοποίηση της συνδρομής θα γίνονται δεκτές μέχρι και τις 29/9/2023, ώρα 24:00 με αποστολή του καταθετηρίου στον ταμία (finance@sapspth.gr). Παρακαλούμε να σημειώνετε στην κατάθεση το πλήρες ονοματεπώνυμο και το έτος αποφοίτησης, καθώς και να έχετε μαζί σας και το καταθετήριο.

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου, Θανάση Καζάκη (1990) στο email gen.secretary@sapspth.gr

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

ο Πρόεδρος                     ο Γεν. Γραμματέας

Βασίλειος Αυλίδης           Αθανάσιος Καζάκης