Δωρεά

Οι δωρεές προς τον Σύλλογο αξιοποιούνται για την δωρεά υλικού στο Σχολείο, σύμφωνα με τις ανάγκες του, σε στενή συνεργασία με το Σχολείο και μέσα από το Συμβούλιο Στήριξης που έχει θεσμοθετηθεί ήδη από το 2020. Για παράδειγμα, το 2021 ο Σύλλογος χρηματοδότησε την ανακαίνιση της αίθουσας πληροφορικής “Hacker Lab”. Βοηθήστε τον Σύλλογο Αποφοίτων στην προσπάθειά του να είναι χρήσιμος στα μελλοντικά μέλη του!

Ελάχιστη Δωρεά: 5,00 

Κατηγορία: