Τα Νέα του Συλλόγου μας

Συμμετοχή του Συλλόγου Αποφοίτων στο Συμβούλιο Στήριξης του ΠΣΠΘ

Συμμετοχή του Συλλόγου Αποφοίτων στο Συμβούλιο Στήριξης του ΠΣΠΘ

Σύμφωνα με τον Νόμο 4692/2020, το Εποπτικό Επιστημονικό Συμβούλιο (Επ.Ε.Σ.) του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προχώρησε στη συγκρότηση πενταμελούς Συμβουλίου Στήριξης...

Διαβάστε Περισσότερα

Τα Νέα του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Τμήμα Βόλεϊ

 

 

 

 

Τα Νέα του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Τμήμα Βόλεϊ