Καλή Χρονιά!
29 Δεκεμβρίου 2023

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Αποφοίτων

σας εύχονται ολόψυχα

Καλή Χρονιά!