Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Αποφοίτων
20 Ιουνίου 2022

Πραγματοποιήθηκε στις 19/6/2022 η απολογιστική και εκλογική Γενική Συνέλευση των Μελών του Συλλόγου μας. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τον απολογισμό του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου και την εισήγηση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Στις αρχαιρεσίες συμμετείχαν 35 μέλη και εκλέχτηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με πρόεδρο του Βασίλειο Αυλίδη (απόφοιτο 1975). Επίσης μέλη του Δ.Σ. εκλέχτηκαν (με αλφαβητική σειρά) οι:Γενίτσαρης Ευάγγελος, Δημόπουλος Ευάγγελος, Ιωάννου Δημήτριος, Καζάκης Αθανάσιος, Κατσιφαράκης Κωνσταντίνος, Μαυρομάτης Αχιλλέας, Στεκούλης Σπυρίδων και Ροδινού Γεωργία.

Μέλη της νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής εκλέχτηκαν οι: Αθανασιάδης Αλέξανδρος, Ζάικος Μιχαήλ και Πολυχρονιάδης Παναγιώτης.