Έκτακτη Γ.Σ. για έγκριση του Προϋπολογισμού 2023
6 Σεπτεμβρίου 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Αποφοίτων Πειραματικού Σχολείου καλεί τα μέλη του σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την Κυριακή 25/9 και ώρα 10:30 με θέμα την συζήτηση και έγκριση του Προϋπολογισμού 2023. Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας Zoom. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα μέλη που θα έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις έως τις 23/9/2022. Σε περίπτωση που δεν σημειωθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 11:00 της ίδιας ημέρας.

Ο Πρόεδρος
Βασίλειος Αυλίδης

Ο Γενικός Γραμματέας
Αθανάσιος Καζάκης