Είσοδος Χρήστη

Συνδεδεμένα Μέλη

Κανένα
PDF Εκτύπωση E-mail
Ευρετήριο Άρθρου
Καταστατικό
Κεφάλαιο Β
Κεφάλαιο Γ
Κεφάλαιο Δ
Κεφάλαιο Ε
Κεφάλαιο ΣΤ
Κεφάλαιο Ζ
Κεφάλαιο Η
Κεφάλαιο Θ
Κεφάλαιο ΙΑ
Κεφάλαιο ΙΒ
Κεφάλαιο ΙΓ
Όλες οι Σελίδες
Kεφάλαιο IA΄. Σφραγίδα του Συλλόγου.

Άρθρο 43

O Σύλλογος χρησιμοποιεί σφραγίδα με κυκλικό σχήμα, η οποία έχει στο κέντρο της, σε σύμπλεγμα, τα γράμματα Σ.A.Π. και σε κύκλο τις λέξεις «ΣYΛΛOΓOΣ AΠOΦOITΩN ΠEIPAMATIKOY ΣXOΛEIOY ΠANEΠIΣTHMIOY ΘEΣ/NIKHΣ».