Είσοδος Χρήστη

Συνδεδεμένα Μέλη

Κανένα
PDF Εκτύπωση E-mail
Ευρετήριο Άρθρου
Καταστατικό
Κεφάλαιο Β
Κεφάλαιο Γ
Κεφάλαιο Δ
Κεφάλαιο Ε
Κεφάλαιο ΣΤ
Κεφάλαιο Ζ
Κεφάλαιο Η
Κεφάλαιο Θ
Κεφάλαιο ΙΑ
Κεφάλαιο ΙΒ
Κεφάλαιο ΙΓ
Όλες οι Σελίδες

Kεφάλαιο E. Eπίτιμα μέλη

Άρθρο 15

Tο ΔΣ έχει τη δυνατότητα να ανακηρύξει ως επίτιμο μέλος κάθε πρόσωπο με ηθικό και πνευματικό κύρος καθώς και όποιο προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες στο Σύλλογο.

Tο άρθρο 12 εφαρμόζεται και ως προς τα επίτιμα μέλη στις αντίστοιχες περιπτώσεις.