Είσοδος Χρήστη

Συνδεδεμένα Μέλη

Κανένα
PDF Εκτύπωση E-mail
Ευρετήριο Άρθρου
Καταστατικό
Κεφάλαιο Β
Κεφάλαιο Γ
Κεφάλαιο Δ
Κεφάλαιο Ε
Κεφάλαιο ΣΤ
Κεφάλαιο Ζ
Κεφάλαιο Η
Κεφάλαιο Θ
Κεφάλαιο ΙΑ
Κεφάλαιο ΙΒ
Κεφάλαιο ΙΓ
Όλες οι Σελίδες

Kεφάλαιο Γ'. Aποχώρηση και αποβολή μελών.

Άρθρο 10

Tα μέλη αποχωρούν ελεύθερα από το Σύλλογο εφόσον κατέβαλαν τις οφειλόμενες συνδρομές τους κι εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους.

Άρθρο 11

Mέλος το οποίο καθυστερεί αδικαιολόγητα τις συνδρομές του για ένα έτος, μπορεί να διαγραφεί από το Σύλλογο έπειτα από απόφαση του Δ.Σ, αφού προηγουμένως, με επιστολή του Συλλόγου με απόδειξη, ειδοποιηθεί για την καταβολή των καθυστερούμενων μέσα σε διάστημα δύο μηνών. Tα μέλη που έχουν διαγραφεί με τον παραπάνω τρόπο έχουν τη δυνατότητα να επανεγγραφούν με αίτησή τους έπειτα από απόφαση του Δ.Σ, αφού προηγουμένως τακτοποιηθούν ταμειακώς.

Άρθρο 12

Το Δ.Σ εισηγείται στην Γ.Σ την διαγραφή οποιουδήποτε μέλους το οποίο εκδηλώνει εντός του Συλλόγου ή εκτός αυτού, με την ιδιότητά του ως μέλος του Συλλόγου, συμπεριφορά ανάρμοστη προς τις επιδιώξεις του Συλλόγου ή όσες φορές η γενική κοινωνική του συμπεριφορά αντιτίθεται προς τις επιδιώξεις αυτές, όπως αναγράφονται στο άρθρο 2.

Το Δ.Σ σε σοβαρές περιπτώσεις και με ψήφους έξι (6) μπορεί να αποφασίσει κατά του παρεκτραπέντος μέλους του Συλλόγου μέχρι την πρώτη τακτική ή έκτακτη Γ.Σ. H  Γ.Σ, με πλειοψηφία, αποφασίζει τελικά για την διαγραφή ή όχι του παραπάνω μέλους.