Είσοδος Χρήστη

Συνδεδεμένα Μέλη

Κανένα
PDF Εκτύπωση E-mail
Ευρετήριο Άρθρου
Καταστατικό
Κεφάλαιο Β
Κεφάλαιο Γ
Κεφάλαιο Δ
Κεφάλαιο Ε
Κεφάλαιο ΣΤ
Κεφάλαιο Ζ
Κεφάλαιο Η
Κεφάλαιο Θ
Κεφάλαιο ΙΑ
Κεφάλαιο ΙΒ
Κεφάλαιο ΙΓ
Όλες οι Σελίδες

Kεφάλαιο IB' . Tροποποίηση καταστατικού.

Άρθρο 44

1. Για την τροποποίηση του καταστατικού απαιτείται:

α) απόφαση της Γ.Σ, η οποία έχει συγκληθεί για τον σκοπό αυτό

β) παρουσία στη Γ.Σ τουλάχιστον των μισών ταμειακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών

γ) πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων.