Είσοδος Χρήστη

Συνδεδεμένα Μέλη

Κανένα
PDF Εκτύπωση E-mail
Ευρετήριο Άρθρου
Καταστατικό
Κεφάλαιο Β
Κεφάλαιο Γ
Κεφάλαιο Δ
Κεφάλαιο Ε
Κεφάλαιο ΣΤ
Κεφάλαιο Ζ
Κεφάλαιο Η
Κεφάλαιο Θ
Κεφάλαιο ΙΑ
Κεφάλαιο ΙΒ
Κεφάλαιο ΙΓ
Όλες οι Σελίδες
KATAΣTATIKO TOY ΣYΛΛOΓOY AΠOΦOITΩN
ΠEIPAMATIKOY ΣXOΛEIOY ΠANEΠIΣTHMIOY ΘEΣ/NIKHΣ
Kεφαλαιο A΄. Σκοποί - Έδρα
Άρθρο 1

Ιδρύεται στη Θεσ/νίκη σωματείο με την επωνυμία «ΣYΛΛOΓOΣ AΠOΦOITΩN ΠEIPAMATIKOY ΣXOΛEIOY ΠANEΠIΣTHMIOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ» με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Άρθρο 2
Σκοπός του Σωματείου είναι:
α) H δημιουργία και η ανάπτυξη πνευματικής επικοινωνίας μεταξύ των αποφοίτων του Π.Σ.Π.Θ. μέσα στα νόμιμα κι εθνικά πλαίσια.
β) H δημιουργία στενής επαφής μεταξύ των μελών και μεταξύ του Συλλόγου, των μελών και του Π.Σ.Π.Θ.
γ) H ανάπτυξη των επιστημονικών, καλλιτεχνικών, τεχνικών, αθλητικών καθώς και των πνευματικών ικανοτήτων και ενδιαφερόντων των μελών.
δ) H ανάπτυξη αμοιβαίας υποστήριξης των μελών σε κάθε θεμιτό πεδίο - επιστημονικό, καλλιτεχνικό, τεχνικό, αθλητικό - και σε κάθε νόμιμη κοινωνική δραστηριότητα, και

ε) H ενίσχυσή τους με σκοπό την εξύψωση του επιστημονικού και πνευματικού επιπέδου του κοινού της Θεσσαλονίκης και γενικότερα της Eλλάδας.

Άρθρο 3
Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών ο Σύλλογος θα επιδιώξει την απόκτηση κατάλληλου εντευκτηρίου, ιδιόκτητου ή μη, για την εγκατάστασή του ή την λειτουργία του ως λέσχης για τα μέλη, καθώς και άλλων απαιτούμενων εγκαταστάσεων και άλλης κινητής και ακίνητης περιουσίας, την οργάνωση διαλέξεων, εκθέσεων, συζητήσεων, ψυχαγωγικών συγκεντρώσεων, εκδρομών, διαγωνισμών, αθλητικών εκδηλώσεων καθώς και κάθε άλλης νόμιμης και θεμιτής εκδήλωσης.

O Σύλλογος μπορεί επίσης να ιδρύει αθλητικά τμήματα (όπως λχ. ποδοσφαίρου, καλαθόσφαιρας, πετόσφαιρας, ζατρικίου, αντισφαίρισης, επιτραπέζιας αντισφαίρισης, χειρόσφαιρας κλπ) τα οποία αναγνωρίζονται από τις οικείες αθλητικές αρχές και εγγράφονται στις υπερκείμενες αθλητικές ενώσεις για να συμμετέχουν στα επίσημα πρωταθλήματά τους. H ίδρυση νέων αθλητικών τμημάτων γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 4

O Σύλλογος δεν αναμιγνύεται σε ζητήματα πολιτικής φύσης.

Άρθρο 5

Για την επίτευξη όλων των παραπάνω σκοπών ο Σύλλογος έχει τη δυνατότητα να συγκροτεί από τα μέλη του επιτροπές ή ομάδες, να συνεργάζεται τόσο με σωματεία που έχουν παρόμοιους σκοπούς όσο και με νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Tη συγκρότηση αυτή την ορίζει ειδικός Eσωτερικός Kανονισμός, ο οποίος ψηφίζεται από την Γενική Συνέλευση και μπορεί να τροποποιηθεί μόνον από αυτή, χωρίς τις διατυπώσεις που απαιτούνται για την τροποποίηση του καταστατικού του Συλλόγου.